top of page

Taiteilijaesittely

Olen helsinkiläinen kuva- ja sanataiteilija. Työskentelylleni on keskeistä paikkasidonnaisuus sekä tekstin käyttö tärkeimpänä materiaalina. Teoksissani sanat, tilallisuus ja ääni kietoutuvat yhteen ja kutsuvat oivallusten äärelle. Yllättävien tilojen aktivoiminen taiteen keinoin on innostanut minua urani alusta alkaen.


Taiteessani on kysymys yksityisen ja julkisen välisestä rajankäynnistä, sanojen merkityksen muuttumisesta eri tilanteissa sekä erilaisista tekstin tuottamisen prosesseista. Teokseni syntyvät vuorovaikutuksessa tilan ja sen käyttäjien kanssa, usein yhteisötaiteen keskustelevia menetelmiä hyödyntäen.


Valmistuin vuonna 2011 maisteriksi Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen koulutusohjelmasta. Olen opiskellut myös kirjallisuudentutkimusta ja suomen kieltä Helsingin yliopistolla, mistä valmistuin maisteriksi vuonna 2020. Teen tällä hetkellä töitä myös kirjailijana ja kustannustoimittajana.


bottom of page